Ga naar hoofdinhoud

Online Historische fototentoonstelling

Vanwege het grote succes van de historische fototentoonstelling bij Amstelveen InZicht is besloten om de tentoonstelling ONLINE te verlengen. Krijg hier een inkijkje in de aanleg van de Rijksweg A9 en de ontwikkelingen in het Stadshart van Amstelveen.

De winkelgalerij onder de Zaagtandflats aan de Rembrandtweg bij Plein 1960. Op de voorgrond de Rembrandtweg. Jaar: 1961.

Het winkelcentrum Binnenhof. Op de achtergrond de Carmelkerk in aanbouw. Jaar: 1960

Het winkelcentrum Binnenhof. In het midden: Het Zwijntje van Karel Pelgrom. Jaar: 1975

Uitbreiding van het winkelcentrum tot Stadshart. Jaar: 1997

De bouwput van het nieuwe Stadshart. Uitbreiding winkelcentrum en parkeergarage onder het voormalige Plein 1960. Jaar: 1996

Het Centrum vanuit het noordwesten met Kermis op Plein 1960. Het winkelcentrum Binnenhof met daarachter het Buitenplein, waar later Buitenhof komt met de parkeerplaatsen (nog zonder V&D-gebouw). Jaar: 1960

Het dorp Amstelveen vanuit het zuidoosten bekeken. Verkeer richting Haarlem via de Burgemeester A. Colijnweg wordt omgeleid via de Burgemeester van Sonweg. Jaar: 1969

De Burgemeester van Sonweg tijdens de verbreding en aanleg van de Rijksweg A9. Links Vredeveld en rechts het stroomverdeelstation. Jaar: 1968

De Burgemeester van Sonweg tijdens de aanleg Rijksweg A9. Het spoorviaduct en de Meander torenflats. Tussen de woningen en de Burgemeester van Sonweg de pompkelder dat voor het afvoeren van hemelwater is aangelegd. Jaar: 1968

Burgemeester A. Colijnweg tijdens de verbreding en aanleg van Rijksweg A9 gezien vanaf de brug over de Landscheidingsvaart met links de St. Annakerk, in het midden Vredeveld en rechts de Dorpskerk. Jaar: 1968

Viaduct Amsterdamseweg bij de St. Annakerk tijdens de aanleg van Rijksweg A9. Rechts op de achtergrond café-restaurant De Roemer en links woningen aan de Katerstraat in de wijk Patrimonium. Jaar: 1968

De Keizer Karelweg tijdens verbreding van de Burgemeester van Sonweg met in het midden de eerste Meanderflat. Jaar: 1965

Aanleg Rijksweg A9 in oostelijke richting gezien. Links de Meanderflats.

De Rijksweg A9 in westelijke richting. Rechts flats aan de Fideliolaan, links het Amro computercentrum aan de Groenelaan. Jaar: 1978

Café De Roemer aan de Amsterdamseweg nr. 29 bij het viaduct over de Rijksweg A9. Jaar: 1971

KLM hoofdkantoor met het computercentrum van architect Rein Fledderus dat langs de Rijksweg A9 aan de rand van het Amsterdamse Bos staat. Jaar: 1971

Aanleg viaduct Rijksweg A9 over de Beneluxbaan. In het midden flatgebouw in aanbouw aan de Carmenlaan. Jaar: 1968

Overdekt winkelcentrum Binnenhof na de renovatie. Jaar: 1989

Vrijdagmarkt op het Buitenplein. In het midden de toren van het huidige Izakaya Tanuki. Jaar: 1967

De oostzijde van het winkelcentrum met het parkeerterrein op het Buitenplein. Op de achtergrond de Meander. Jaar: 1964

Het Stadshart met het toenmalige winkelcentrum. Jaar: 1960

Het parkeerterrein achter het winkelcentrum Binnenhof. Op de achtergrond de Meanderflats. In het midden de telefooncentrale. Links flats aan de Carmenlaan en de Fideliolaan. Jaar: 1967

De markt “Plein 1960”, later Stadsplein genoemd. Op de achtergrond de zaagtandflats aan de Galerij met daarvoor de Rembrandtweg. Jaar: 1981

De Rijksweg A9 van Alkmaar naar Amsterdam. De weg doorkruist Amstelveen. Geluidswanden moeten de geluidshinder van het verkeer zoveel mogelijk dempen. Met zicht op de opmerkelijke zes torenflats aan Meander, ook wel de `Meanderflats´ genoemd. Jaar: 1985

Winkelend publiek in het nieuwe winkelcentrum Binnenhof in het Stadshart. Jaar: 1965

Beeld van het overdekte winkelcentrum Binnenhof in het Stadshart. Een diversiteit aan winkels. Ingang aan de oostkant vanaf het Buitenplein. Jaar: 1978

Winkelcentrum Binnenhof met winkels die ingericht en voorzien worden van artikelen. Links ligt plein 1960 en is de westelijke toegang tot het winkelcentrum. Jaar: 1962

De Burgemeester van Sonweg t.h.v. de Annakerk. Rechts woningen aan de Smedemanstraat en Middeldorpstraat tijdens de wegwerkzaamheden t.b.v. de latere verbreding van de Burgemeester van Sonweg, later de Rijksweg A9. Jaar: 1965

De Rijksweg A9, de Burgemeester van Sonweg, gezien in oostelijke richting vanaf het viaduct Amsterdamseweg. In het midden het spoorviaduct. Links de Meanderflats. Jaar: 1990

Luchtopname in zuidoostelijke richting. Overzicht foto van het Stadshart met van rechtsonder naar linksboven de Rijksweg A9. Onder de Zaagtand en de RVS flat en in het midden het winkelcentrum. Jaar: 1986

Proefopstelling van marktkramen op het Stadsplein. Rechts de scheidingwand. Op de achtergrond de Schouwburg Amstelveen, voorheen Cultureel centrum. Jaar: 1999

De Burgemeester Boersweg in noordelijke richting gezien met het viaduct van de Rijksweg A9. Links de afrit en rechts de oprit naar de Rijksweg A9. Jaar: 1981

Burgemeester A. Colijnweg en de tijdelijke aansluiting met de aangelegde Rijksweg A9 richting Amstelveen. Foto in westelijke richting. Op de achtergrond v.l.n.r. Cafe De Roemer, de St. Annakerk, Vredeveld en rechts het Oude Dorp. Jaar: 1969

Winkelcentrum Het Binnenhof.

Het Buitenplein in het winkelcentrum van het Stadshart Amstelveen ligt tussen de oost in- en uitgang van het Winkelcentrum Binnenhof en het Handelsplein. Foto in noordwestelijke richting vanaf het voormalige V&D gebouw. Jaar: 1996

Aanleg Rijksweg A9. Viaduct Keizer Karelweg met oprit naar de Rijksweg. Jaar: 1968

Verkeerssituatie en wegbewijzering aan de Keizer Karelweg, voor het viaduct met de Rijksweg A9, in noordelijke richting. Links voorbij het viaduct de RVS flat en rechts een Meanderflat. Jaar: 1981

De aanleg van de Rijksweg A9 tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht. Op de voorgrond de aansluiting richting het oosten waar het viaduct over de Amstel later zal komen. Periode tussen 1970 – 1974

Luchtfoto van de Beneluxbaan. De Beneluxbaan  met de viaducten Oranjebaan (onderste) en de Rijksweg A9 (bovenste). Links zwembad Het Keerpunt.  Jaar: 1968

De Burgemeester A. Colijnweg naar het Oude Dorp en de Burgemeester van Sonweg, met afslagen naar het centrum en Ouderkerk aan de Amstel. Links het KLM hoofdkantoor in aanbouw. Jaar: 1968

Luchtfoto van de aanleg met extra rijstroken van Rijksweg A6. Links de Meanderflats. Jaar: 1969

De nieuwe Rijksweg A6. In het midden de middenberm die bestraat is/wordt in patroon van grove groeven dat teveel water goed afvoert. Links asfalteermachine bezig met het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag. Jaar: 1970

Asfalteren nieuwe rijstroken Rijksweg A9. Links het spoorviaduct. Het gebouw op de achtergrond is De Piet Hein school aan de Dr. Schaepmanlaan. Jaar: 1970

Fietspad langs de Burgemeester van Sonweg. Links opslag grond afkomstig van afgravingen. Fietspaden zullen verdwijnen. Jaar: 1967

Rijksweg 6 met 2 rijbanen. Rechts te zien, achterzijde van woningen aan de noordkant van de Middeldorpstraat, gesloopt in 2018. Rechts de pompkelder. Stenen klaar voor bestrating van de middenberm. Jaar: 1970

Rechts bouw KLM hoofdkantoor. Daarnaast het stroom verdeelstation. Links aansluiting Burgemeester A. Colijnweg naar de Rijksweg. Jaar: 1968

Viaduct bij de Amsterdamseweg in aanbouw. Zicht richting de Annakerk. Jaar: 1968

Gedeelte tussen viaduct treinspoor en viaduct Amsterdamseweg. De extra rijbaan van Rijksweg A6 in aanbouw. Jaar: 1970

De opening van een deel van de Rijksweg A9, toen nog Rijksweg A6. In beeld de aansluiting Aalsmeer tot Ouderkerk aan de Amstel met 1 rijbaan ter hoogte van het Oude Dorp. Jaar: 1969

Het viaduct van de Amsterdamseweg over Rijksweg A6 in aanbouw. Rechtsboven Burgemeester A. Colijnweg met op de hoek Vredeveld. Links de AMRO-bank Jaar: 1968

Back To Top
Zoeken