skip to Main Content

ONTWIKKELINGEN STADSHART

Het Stadshart is een belangrijk gebied voor onze stad. Het is een plek om te wonen, te werken, te winkelen en te ontmoeten. Een bezoek aan het Stadshart moet een belevenis zijn en vormt een belangrijk visitekaartje voor Amstelveen.

De gemeente is al langere tijd bezig met plannen voor een Pathé bioscoop in het Stadshart. Op 7 mei 2019 heeft het college ingestemd met de Startnotitie Bioscoop Stadsplein en de Nota van Beantwoording vastgesteld. De ontwerp startnotitie is verbonden aan het document concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart. Deze schetst een visie op het gebied rondom de overkapping van de A9 bij het Stadshart. De beantwoording van de reacties op de Concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart is in de raadsvergadering van 2 oktober behandeld.

Pathé.klein

De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart stelt kaders waarbinnen eigenaren zoals Unibail-Rodamco en a.s.r. plannen kunnen maken. Een nieuwe bioscoop aan het Stadsplein, een overdekt versplein en uitbreiding van terrassen zijn enkele van deze plannen. Ook biedt de ruimtelijke uitwerking handvatten om plekken als het Herenstraatje, het Nieuwe Loopveld en de oostzijde van het Stadshart aan te pakken. Doel is te komen tot een aantrekkelijke binnenstad, waarbij functies zoals wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken elkaar versterken. 

De beelden van het stadshart op deze website zijn sfeerimpressies en nog geen weergave van de definitieve situatie.

WAT IS DE PLANNING?

2019 – 2022 Herinrichting Rembrandtweg en Stadsplein
2022 – 2024 Herinrichting Meander en aansluiting op A9

 

MEER WETEN?
Meer informatie over de ontwikkelingen in het Stadshart vindt u op www.amstelveen.nl/stadshart. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente via nieuwsbrief@amstelveen.nl. Of volg de gemeente via Twitter: @Gem_Amstelveen of via Facebook. Heeft u een vraag? De gemeente is telefonisch bereikbaar op 020 – 540 49 11 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) en via mail: bouwprojecten@amstelveen.nl. Of kom langs in Amstelveen InZicht! Op de woensdagen is er altijd iemand van het projectteam Stadshart aanwezig.

Back To Top
Zoeken