skip to Main Content

ONTWIKKELINGEN STADSHART

Het Stadshart is een belangrijk gebied voor Amstelveen. Het is een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te ontmoeten. Juist door deze  veelheid aan functies is het nodig om het Stadshart te blijven ontwikkelen. In november 2012 stelde de gemeenteraad een visie voor het Stadshart vast. Hierin staat in grote lijnen beschreven wat er in de toekomst met en in het Stadshart kan en hoe we de aantrekkelijkheid voor bedrijven, bewoners en bezoekers verder willen versterken. De uitwerking hiervan staat in de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart die op 21 juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

E nieuwe situatie

De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart stelt kaders waarbinnen eigenaren zoals Unibail-Rodamco en a.s.r. plannen kunnen maken. Een nieuwe bioscoop aan het Stadsplein, een overdekt versplein en uitbreiding van terrassen zijn enkele van deze plannen. Ook biedt de ruimtelijke uitwerking handvatten om plekken als het Herenstraatje, het Nieuwe Loopveld en de oostzijde van het Stadshart aan te pakken. Doel is te komen tot een aantrekkelijke binnenstad, waarbij functies zoals wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken elkaar versterken.

De beelden van het stadshart op deze website zijn sfeerimpressies en nog geen weergave van de definitieve situatie.

WAT IS DE PLANNING?

   
21 juni 2017 De Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart is behandeld en vastgesteld in de gemeenteraad
Voorjaar 2018 Herinrichting terrassen Stadsplein
Najaar 2018 Opening Hudson’s Bay
2019 – 2022 Herinrichting Rembrandtweg en Stadsplein
2022 – 2024 Herinrichting Meander en aansluiting op A9

 

MEER WETEN?
Meer informatie over de ontwikkelingen in het Stadshart vindt u op www.amstelveen.nl/stadshart. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente via nieuwsbrief@amstelveen.nl. Of volg de gemeente via Twitter: @Gem_Amstelveen of via Facebook. Heeft u een vraag? De gemeente is telefonisch bereikbaar op 020 – 540 49 11 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) en via mail: bouwprojecten@amstelveen.nl. Of kom langs in Amstelveen InZicht! Op de woensdagen is er altijd iemand van het projectteam Stadshart aanwezig.

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG12.00 - 17.00 uur
DONDERDAG12.00 - 17.00 uur
VRIJDAG09.00 - 17.00 uur

EERSTE  ZATERDAG
VAN DE MAAND 12.00 - 17.00 UUR

AGENDA

Amstelveen InZicht organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, excursies en rondleidingen. In de agenda ziet u het actuele overzicht.

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Schouwburg*

(020) 540 48 98

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken