skip to Main Content

Verbreding A9

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de A9, A10, A1 en de A6. Ook tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht wordt de A9 verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten. Langs de A9 en bij verschillende op- en afritten wordt in totaal 12 kilometer nieuwe geluidschermen aangelegd.

WAT GAAT ER GEBEUREN?
Tussen Badhoevedorp en Holendrecht gaat de snelweg in beide richtingen van drie naar vier rijstroken. Bij Amstelveen wordt de snelweg over een afstand van 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Hierover komen overkappingen ter hoogte van het Oude Dorp, het Stadshart en het Bovenlandpad. De leefbaarheid op het traject wordt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie door de aanleg van nieuwe geluidschermen. Ook wordt er gewerkt aan een zo groen mogelijke inpassing van de maatregelen.

VP02_Amstelveen_Straks_20170314

WAAROM DEZE VERBREDING?
De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden. 

WAT IS DE PLANNING?

Maatregelen lokale wegen Amstelveen 
Eerste kwartaal 2018 Verkeersmaatregelen Laan van Langerhuize
Tweede kwartaal 2018 Onderhoud Amsterdamseweg Noord
2020 Verkeersmaatregelen Oranjebaan
Vierde kwartaal 2018 Verkeersmaatregelen K. Karelweg – Gr. v. Prinstererln
Medio 2019 – medio 2020 Verbreden viaduct Ouderkerkerlaan
 

Start werkzaamheden aan A9 

2020 Start bouwwerkzaamheden
Medio 2020–2022 Het verkeer verplaatsen naar de huidige noordelijke rijbaan voor het aanleggen van de bredere zuidelijke rijbaan.
Medio 2022–2024 Het verkeer verplaatsen naar de huidige zuidelijke rijbaan voor het aanleggen van de bredere noordelijke rijbaan.
2024–2026 Oplevering project Badhoevedorp – Holendrecht

MEER WETEN?
Meer informatie over de verbreding van de A9 vindt u op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Of volg het project via Twitter (@RWS_SAA) en via Facebook (Bezoekerscentrum SAA). Heeft u een vraag? Rijkswaterstaat is telefonisch bereikbaar op 0800 – 8002 en via e-mail: a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl. Of kom langs in Amstelveen InZicht! Op de donderdagmiddag is er altijd iemand van het projectteam A9 aanwezig.

OPENINGSTIJDEN

WOENSDAG12.00 - 17.00 uur
DONDERDAG12.00 - 17.00 uur
VRIJDAG12.00 - 17.00 uur

EERSTE EN DERDE ZATERDAG
VAN DE MAAND 12.00 - 17.00 UUR

AGENDA

Amstelveen InZicht organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, excursies en rondleidingen. In de agenda ziet u het actuele overzicht.

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Schouwburg*

(020) 540 48 98

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken