Ga naar hoofdinhoud

Verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen legt Rijkswaterstaat de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aan, met drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van de Meander/Bovenlandpad. Op andere plaatsen langs de weg komen in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen. Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht is het vijfde traject en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Eind 2026 is de verbreding en verdiepte aanleg gereed.

vogelvlucht-oude-dorp_openbare-variant-nieuw_logo-1024x599

WAAROM WORDT DE A9 VERBREED?
De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er tot 2030 dagelijks ruim 160.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat te zorgen dat al die auto’s vlot en veilig kunnen doorrijden.

Planning op hoofdlijnen 
Medio 2020 Start werkzaamheden
Medio 2021 Aanleg tijdelijke bruggen Kazernepad en Amsterdamseweg, sloop huidige viaducten en aanleg nieuw kruispunt (DDI) Keizer Karelweg
2022 Aanleg bypass en tijdelijke afrit 5 noordzijde
Eind 2022 Verkeer rijdt over de bypass
2023 Start bouw noordelijke bak verdiepte ligging
2025 Start bouw zuidelijke bak verdiepte ligging
Eind 2026 Al het verkeer rijdt door de verdiepte ligging
2027 Inrichten overkappingen door gemeente Amstelveen

MEER WETEN?
Meer informatie over de verbreding van de A9 vindt u op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Of volg het project via Twitter (@RWS_SAA) en via Facebook (Bezoekerscentrum SAA). Heeft u een vraag? Rijkswaterstaat is telefonisch bereikbaar op 0800 – 8002 en via e-mail: a9badhoevedorp-holendrecht@rws.nl. Of kom langs in Amstelveen InZicht!

Back To Top
Zoeken