Ga naar hoofdinhoud
VP07_verbreding bovenlandpad_crop

Verbreding Bovenlandpad en verlaging overkapping Oude Dorp stap dichterbij

20 juni 2017 – Het Amstelveense college van B & W wil een extra overkapping over de A9 bij het oude KPMG-gebouw. Ook is er de wens om de overkapping bij het Oude Dorp te verlagen, zodat deze beter aansluit bij de omgeving. Aan de gemeenteraad wordt 9 miljoen gevraagd om dit te realiseren. Over deze twee wensen heeft het Amstelveense college van B&W afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat.  

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “De gemeente investeert al 40 miljoen in de aanleg van de A9 en ziet nu kans om met een extra investering de kwaliteit voor de inwoners te vergroten. Zo kan de derde overkapping, bij het Bovenlandpad, een groene aansluiting zijn op het bestaande Meanderpark. Deze aanpassing is mede in gang gezet door de inzet van Roy van Buren van Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB). Zij hebben ons geïnspireerd. Over de derde overkapping gaan we in gesprek met de eigenaar van het voormalige KPMG-gebouw. Gezien de kwaliteitsverbetering voor hun deur is het wenselijk dat zij substantieel bijdragen in de dekking van kosten.”

EXTRA KWALITEIT VOOR AMSTELVEEN

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Ook de A9 door Amstelveen krijgt extra rijstroken. De rijksweg gaat van tweemaal drie naar tweemaal vier rijstroken. Er is al met Rijkswaterstaat afgesproken dat de A9 op verzoek van de gemeente verdiept wordt aangelegd over een lengte van 1,3 kilometer, en twee overkappingen en een viaduct krijgt. Deze aanpassingen van de snelweg zijn vastgelegd in het Tracébesluit dat op 7 maart jongstleden is ondertekend door de minister en op dit moment in procedure is bij de Raad van State. In de huidige plannen komt de overkapping bij het Oude Dorp boven het maaiveld uit. De gemeente heeft recent aan Rijkswaterstaat gevraagd om de verdiepte ligging van de A9 bij het Oude Dorp nog 2 meter extra omlaag te brengen. Hiermee kan ook de overkapping omlaag en sluit deze beter aan bij de omgeving. Deze verbeteringen zijn niet eerder in het Tracébesluit opgenomen, omdat de gemeente daar de financiële dekking nog niet bij had gevonden. De gemeente en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat de te volgen procedure is om deze optimalisaties mee te nemen.

De gewenste verbreding van het Bovenlandpad zou betekenen dat er een derde overkapping in Amstelveen komt. Het gaat om een verbreding van 17 meter naar maar liefst 80 meter breed. Deze overkapping ligt aan de ene kant aan Meandertoren III en IV en aan de andere kant aan het nieuwe woningbouwproject Residence Amstelveen (nu nog het leegstaande voormalig KPMG gebouw). De bekrachtiging van de afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente zal uiterlijk 1 januari 2018 plaatsvinden.

KOSTEN

Het college zal de gemeenteraad in de Kadernota 2018 voorstellen om voor de verdiepte aanleg van de overkapping Oude Dorp en de verbreding van het Bovenlandpad €9 miljoen te reserveren. Het daadwerkelijke bestedingsvoorstel, waar ook de afspraak met Residence Amstelveen onderdeel van uitmaakt, wordt eind 2017 apart aan de raad voorgelegd.

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

🚌 Ben jij erbij? Op donderdag 30 mei starten we weer met de busrondleiding langs de highlights van de werkzaamheden rond de A9.
👉Meer weten en inschrijven? Kan hier: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/.../rondleid.../

🎨 Kunstliefhebbers opgelet! De kunstschilder Iris Bijleveld uit Amstelveen, bekend om haar schilderijen van de A9, is op zoek naar inspiratie voor haar volgende schilderij. 🖼️ Heb jij een origineel idee voor een nieuw A9-schilderij?

2

📸✨ Ontdek de nostalgie bij "Auto's van Toen" in Amstelveen InZicht! Met al 650+ bezoekers en tellende, is het een groot succes! Mis dit niet, nog te zien tot 12 april op het Stadsplein. En terwijl je hier bent, doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op kaartjes voor het

🚧Let op: komende vrij, 1 maart 20u is de A9 afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht tot en met afrit 5 Amstelveen-stadshart. Dit duurt tot ma 4 maart 5u.
🚗Ga je richting Schiphol of Haarlem? Dan word je omgeleid via de A2, A10 en A4. De extra reistijd is 10 tot 30 minuten.

Load More

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken