Ga naar hoofdinhoud
A9 9

Inloopavond nieuw bestemmingsplan A9

12 september 2018 – Woensdag 3 oktober 2018 organiseert de gemeente een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan A9. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond, in Amstelveen Inzicht, kennisnemen van het plan en vragen stellen.

VERNIEUWEN BESTEMMINGSPLAN
Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en duurzaamheid): “Met een nieuw bestemmingsplan maken we aanpassingen aan de A9 binnen onze stadsgrenzen mogelijk. Het gaat om de verbreding van de A9 en het maken van drie overkappingen. Ter hoogte van het Oude Dorp, het Stadshart en Meander. Ook is er in het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt ruimte om een zonnepanelenveld ter hoogte van bedrijventerrein Krijgsman (waar o.a. Esprit is gevestigd) te maken op het talud aan de zuidzijde van de A9.“

Het ontwerpbestemmingsplan dat B en W nu ter inzage legt, is opgesteld in overeenstemming met de Tracébesluiten weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (2011 en 2017). Op 6 september 2018 is de zitting geweest van de Raad van State (RvS) over de ingediende 3 beroepen tegen het TB2017. De uitspraak van de RvS wordt verwacht voor 1 december 2018. Om geen tijd te verliezen wordt nu reeds de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan gestart waarbij de uitspraak van de RvS zonodig ingepast kan worden in het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder A9, Herbert Raat: “In het bestemmingsplan leggen we extra maatregelen vast om de inpassing van de A9 in Amstelveen te verbeteren. Zo kunnen we de overkapping van de Meander verbreden van 17 naar 85 meter en brengen we de verdieping bij het Oude Dorp met 2 meter omlaag, zodat de overkapping beter aansluit bij de huidige omgeving. Op deze manier voegen we extra kwaliteit toe. De gemeenteraad heeft hier eerder al 9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.” Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft ook de toevoeging van een trap en een lift aan de noordzijde van de langzaam verkeersbrug (oftewel bomenbrug), zodat voetgangers sneller het busstation en het Stadshart kunnen bereiken. Deze aanpassingen en ook het zonnepanelenveld passen binnen de grenzen van het Tracébesluit 2017.

INLOOPAVOND
Woensdag 3 oktober kunnen belangstellenden tussen 19 en 21 uur inlopen in Amstelveen Inzicht om het plan in te zien en vragen te stellen. Amstelveen Inzicht bevindt zich op de 2e etage van de Bibliotheek op het Stadsplein. Tijdens deze avond is Inzicht uitsluitend te bereiken via de achteringang van de bieb aan Sandbergplein.

ZIENSWIJZE
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 14 september tot en met 25 oktober ter inzage bij de Balie Bouwen van het raadhuis en bij Amstelveen Inzicht. Digitaal is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via o.a. http://ro0362.ropubliceer.nl en www.amstelveen.nl/a9. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad volgend jaar februari het bestemmingsplan.

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

🚧Let op: komende vrij, 1 maart 20u is de A9 afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht tot en met afrit 5 Amstelveen-stadshart. Dit duurt tot ma 4 maart 5u.
🚗Ga je richting Schiphol of Haarlem? Dan word je omgeleid via de A2, A10 en A4. De extra reistijd is 10 tot 30 minuten.

De ❌ wapens ❌van @Gem_Amstelveen en @Ouder_Amstel komen op twee bruggen over de A9, bij Amstel en Bullewijk. 'De overgang wordt nu extra bijzonder en iconisch door het gemeentewapen aan weerszijden van de brug.’ Lees er hier meer over:
https://bit.ly/3UKUHrq

Nieuwe fototentoonstelling ‘Auto’s van Toen’ in Amstelveen InZicht
Autoliefhebbers opgelet: vanaf woensdag 14 februari is er een nieuwe tentoonstelling in belevingscentrum Amstelveen InZicht te bewonderen.

⛔️Let op: Ernstige verkeershinder verwacht met avondspits op A9 vanaf Badhoevedorp richting Holendrecht. Verbindingsboog bij knp Holendrecht, vanaf de A9 naar A2 ri Utrecht is dicht door slecht wegdek.

🚗Verkeer ri Almere/Utrecht gaat via de A4, A10 en A2.

Load More

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken