Ga naar hoofdinhoud

14 september 2023 – De volgende stap is gezet in de verplaatsing van de vrijdagmarkt naar de Rembrandtweg. De handen zijn ineen geslagen voor een variant waarbij een deel van de markt op het Stadsplein blijft staan en de rest in carré opstelling op de Rembrandtweg komt. Op dinsdag 12 september zal er een proefopstelling plaatsvinden om te onderzoeken op welke manier dit het beste uitgevoerd kan worden.

Kramen naar elkaar én naar de winkels

De afgelopen maanden hebben marktondernemers, horecaondernemers, winkeliers, eigenaren en de gemeente zich gebogen over verschillende marktopstellingen. Dit deden zij in de klankbordgroep marktverplaatsing. Wethouder Floor Gordon (Stadshart): “Met dank aan de inzet van onze marktmeester zijn we tot deze variant gekomen. De nu gekozen carré variant zorgt ervoor dat de marktkramen zowel naar elkaar (een wens van de marktondernemers) als naar de winkels (een wens van de winkeliers Rembrandtweg) gedraaid staan. Belangrijk uitgangspunt voor de markt is dat geen verplaatsingen meer nodig zijn en kraamhouders een vaste plek krijgen”

Proefopstelling

Op dinsdag 12 september vindt van 09.00 tot 11.00 uur een proefopstelling van de markt plaats ter hoogte van Rembrandtweg 104 (Foto Herder). De gemeente bouwt circa 20 kramen op aan weerskanten van de weg. De Rembrandtweg is tijdens de proefopstelling open voor verkeer en voetgangers. Tijdens de proefopstelling voert de gemeente een eerste geluidsmeting uit die een indicatie geeft van eventuele geluidshinder voor omwonenden. Op basis van de resultaten van deze eerste meting besluit de gemeente of er nog een uitgebreide meting moet plaatsvinden.

Input bewoners Rembrandtweg meegenomen

Omdat de bewoners van de Rembrandtweg niet zijn verenigd in bijvoorbeeld een VvE waren zij afgelopen februari uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en ontvingen zij in mei een digitale enquête. Hieruit kwam onder ander naar voren dat er behoefte is aan vergroening, het verlagen van de maximumsnelheid en dat er een tekort is aan afvalcontainers. Ook werd duidelijk dat sommige bewoners vrezen voor geluidhinder tijdens de opbouw van de markt. Daarom worden er tijdens de proefopstelling ook geluidmetingen uitgevoerd. Om zo te kijken of de opbouw binnen de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde grenswaarden valt.

Verlevendiging Stadsplein

Aanleiding voor de marktverplaatsing is een gewenste nieuwe inrichting van het Stadsplein. Door de verplaatsing van de markt komt het plein (ook op de zes andere dagen van de week) vrij voor een nieuw, groener ontwerp. Gordon: “Het nieuwe Stadsplein zou moeten uitnodigen tot langdurig verblijf. Als hart van onze stad kan het een prettige ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. Het huidige Stadsplein kan veel meer ambiance en identiteit gebruiken. En natuurlijk moet het ook een podium blijven voor culturele of sportieve activiteiten en evenementen die voor inwoners belangrijk zijn”. De verwachting is dat heel Amstelveen in het najaar kan kiezen uit een van de nieuwe ontwerpen voor het Stadsplein.

Back To Top
Zoeken