Ga naar hoofdinhoud
08 Vogelvlucht Gebiedsvisie Overkapping A9 Oude Dorp vanuit noordelijke richting

Overkapping A9 verrijking voor Oude Dorp

22 februari 2017 – De overkapping bij het Oude Dorp, die na het verbreden en verdiepen van de A9 wordt aangelegd, krijgt een parkachtig, openbaar karakter met publieke functies. Dit staat in de Gebiedsvisie overkapping A9 Oude Dorp. De visie vormt het uitgangspunt voor verdere planvorming en is tot stand gekomen met input van omwonenden. Het college van B&W legt het voorstel op dinsdag 7 maart voor aan de commissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “De overkapping bij het Oude Dorp biedt veel kansen. Er ontstaat een nieuwe openbare ruimte waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen. Om alle ruimte voor ontwikkelingen open te houden stoten we geen gemeentelijk bezit af in het gebied”.

OPENBAAR KARAKTER

De visie gaat uit van een groene inrichting met fiets- en wandelpaden die de noord- en zuidkant van het Oude Dorp met elkaar verbinden. De ruimte krijgt een sterk openbaar karakter, waarbij de bebouwing aan weerszijde gericht is op het park. Op de overkapping zelf is geen bebouwing mogelijk. Wel biedt de overkapping de mogelijkheid voor nieuwbouw van de Piet Heinschool aan de Dr. Schaepmanlaan, waarbij het schoolplein op de overkapping kan komen.

Daarnaast biedt de visie een kader voor de herontwikkeling van vrijkomende panden en gronden in de buurt, zoals de St. Annakerk. Het doel daarbij is om deze ontwikkelingen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de nieuwe parkruimte en tegelijkertijd in te passen in het stedelijk karakter van het Oude Dorp.

38 MILJOEN

De overkapping bij het Oude Dorp behoort tot de ‘bovenwettelijke maatregelen’ van de A9. Andere maatregelen zijn de verdiepte aanleg, een tweede overkapping bij het Stadshart en groene geluidschermen. Het rijk investeert hierin zo’n 120 miljoen euro, de gemeente Amstelveen ruim 38 miljoen. Dit is zo’n 60 miljoen minder dan in het oorspronkelijke plan van ondertunneling en zonder gemeentelijk risico op financiële overschrijding, hetgeen in het oude plan wel het geval was.

Meer informatie over de A9 is te vinden op www.amstelveen.nl/a9.

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

❗️Let op: van vrijdag 29 september 20.00 uur tot zondag 1 oktober 09.00 uur is de #A9 in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp richting knooppunt Holendrecht.

🚗Verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en A2.

🔗

🚧van vrijdag 29 september 20.00 uur tot zondag 1 oktober 09.00 uur is de #A9 in 1 richting dicht: van knp Badhoevedorp richting knp Holendrecht.

🚗Verkeer rijdt om via de A4, A10 en A2.

Op 30 september tussen 07.00 en 23.00 uur zijn oprit 5 en 4 open.

Nog maar een paar plekjes vrij voor de busrondleiding van komende donderdag.🚌

Stap in Amstelveen of Ouderkerk a/d Amstel in de bus en bekijk de hoogtepunten van het programma SAA. Van Almere tot aan Amstelveen.

🔗Schrijf je makkelijk in via onze site: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/rondleidingen-highlights-saa/

Op donderdag 21 september organiseren we een webinar over het werk in Amstelveen. Op donderdag 28 september zijn we in de Schouwburg in Amstelveen voor een toelichting op de werkzaamheden. Voor het webinar moet u zich aanmelden, voor de inloopmarkt niet.

Load More

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken