Ga naar hoofdinhoud
actueel_verbreding

Schultz stelt plan voor verbreding A9 Amstelveen vast

7 maart 2017 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het Tracébesluit weguitbreiding A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Met twee overkappingen worden Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbonden.

Minister Schultz: “Met dit Tracébesluit zetten we opnieuw een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad. We verbeteren hiermee ook de leefbaarheid in Amstelveen: het wordt stiller en schoner.”

De aanpak van de A9 bij Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer. Het werk start naar verwachting in 2019. De extra rijstroken komen in de periode 2024-2026 beschikbaar voor de weggebruikers.

Wethouder A9 Herbert Raat van de gemeente Amstelveen: “Dit is een mooi resultaat voor Amstelveen. Met het huidige Tracébesluit verbetert niet alleen de bereikbaarheid van de regio, maar ook die van Amstelveen omdat verschillende afslagen behouden blijven. Daarnaast investeert de gemeente 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, waaronder de verdiepte ligging, de twee overkappingen, een viaduct en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee nog meer versterkt. Onze dank gaat uit naar Rijkswaterstaat en het ministerie voor de goede samenwerking en hopen dit op deze manier voort te zetten.”

WIJZIGINGEN IN DIT TRACEBESLUIT 2017

  • Er komt een extra geluidscherm aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van Elsenhove.
  • Het geluidscherm bij de Operabuurt wordt aangepast op de schermhoogte ter hoogte van Meander, met een hoogte van 9 meter.
  • In afstemming met het Keizer Karel College en de gemeente Amstelveen verbetert het waterhuishoudingsplan op het sportveld van de school.
  • Bij Meanderflat 4 (ter hoogte van het nieuwe Bovenlandpad) blijven meer garageboxen behouden.
  • Aan de westzijde van Amstelveen is ruimte gereserveerd voor de aanleg van twee bushaltes bij de Landscheidingsvaart/Bleekerskade.

IN GESPREK
In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2017 ligt het Tracébesluit 2017 ter inzage, onder meer in het Raadhuis in Amstelveen en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem. Rijkswaterstaat en de gemeente vinden het belangrijk dat bewoners en andere belanghebbenden in Amstelveen en omgeving goed worden geïnformeerd over de besluitvorming en de toekomstige aanpassingen aan de A9. Daarom organiseert Rijkswaterstaat twee inloopbijeenkomsten, op maandag 27 maart en woensdag 5 april 2017. Locatie: bibliotheek Amstelveen (bovenste etage), Stadsplein 102, Amstelveen.

Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur. Er zijn deskundigen van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen aanwezig om mee in gesprek te gaan.

MEER INFORMATIE
In totaal zijn ruim 400 zienswijzen ingediend, waaronder ruim 200 unieke zienswijzen. De unieke zienswijzen zijn afkomstig van particulieren, belangenorganisaties, bedrijven en lokale overheden. Alle reacties die bij de Directie Participatie zijn binnengekomen, zijn in de nota voorzien van antwoorden.

Het Tracébesluit en de Nota van Antwoord zijn vanaf 21 maart te vinden op www.platformparticipatie.nl/saa

Meer informatie over Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA): http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

bron: www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

❗️Let op: van vrijdag 29 september 20.00 uur tot zondag 1 oktober 09.00 uur is de #A9 in één richting dicht: vanaf knooppunt Badhoevedorp richting knooppunt Holendrecht.

🚗Verkeer wordt omgeleid via de A4, A10 en A2.

🔗

🚧van vrijdag 29 september 20.00 uur tot zondag 1 oktober 09.00 uur is de #A9 in 1 richting dicht: van knp Badhoevedorp richting knp Holendrecht.

🚗Verkeer rijdt om via de A4, A10 en A2.

Op 30 september tussen 07.00 en 23.00 uur zijn oprit 5 en 4 open.

Nog maar een paar plekjes vrij voor de busrondleiding van komende donderdag.🚌

Stap in Amstelveen of Ouderkerk a/d Amstel in de bus en bekijk de hoogtepunten van het programma SAA. Van Almere tot aan Amstelveen.

🔗Schrijf je makkelijk in via onze site: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/rondleidingen-highlights-saa/

Op donderdag 21 september organiseren we een webinar over het werk in Amstelveen. Op donderdag 28 september zijn we in de Schouwburg in Amstelveen voor een toelichting op de werkzaamheden. Voor het webinar moet u zich aanmelden, voor de inloopmarkt niet.

Load More

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken