Ga naar hoofdinhoud
Amstelveenlijn180925-Kronenburg-bomen-kappen-03

Verwijderen van bomen bij Sportlaan

10 oktober 2018 – Begin volgend jaar starten grootschalige werkzaamheden bij het kruispunt Beneluxbaan/Sportlaan voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) en de aanleg van het ongelijkvloerse kruispunt. Om werkruimte te creëren, verwijdert aannemer VITAL hier vanaf 22 oktober 2018 bomen en struikgewas.

VERWIJDEREN GROEN 22 TOT EN MET 26 OKTOBER 2018
VITAL start op maandag 22 oktober met het verwijderen van groen langs de Sportlaan en de Beneluxbaan. Het meeste groen dat de aannemer weghaalt, is vanwege het tijdelijk verleggen van de Beneluxbaan. Vital voert deze werkzaamheden uit tussen 7.00 en 16.00 uur en is naar verwachting tot en met 26 oktober bezig.

TE VERWACHTEN HINDER
De werkzaamheden worden bewust in de herfstvakantie uitgevoerd. Zo is de hinder voor het verkeer beperkt. Het autoverkeer op de Beneluxbaan krijgt te maken met een tijdelijke rijstrookafzetting en een snelheidsbeperking. Buiten werktijd worden deze verkeersmaatregelen afgebouwd. De fietspaden aan weerszijden van de Beneluxbaan worden ook tijdelijk afgesloten. Omleidingsroutes voor fietsers worden ter plaatse aangegeven. Als er in de Sportlaan groen verwijderd wordt, worden daar fiets- en/of voetpaden tijdelijk afgezet. Deze afzetting is altijd aan één kant van de weg, zodat fietsers en voetgangers aan de overkant hun weg kunnen vervolgen. Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet. 

VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN STEDIN
Stedin gaat eind oktober/begin november tot en met januari nog aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen bij dit kruispunt. Zodra bekend is wat de precieze planning van deze werkzaamheden is, wordt de omgeving hierover geïnformeerd.

MEER INFORMATIE
Op w
ww.amstelveenlijn.nl kunt u meer informatie vinden over deze werkzaamheden. Of kom langs bij Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek). U kunt het projectteam Amstelveenlijn bereiken via www.amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar (020) 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar).

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken