Ga naar hoofdinhoud
AVL_logo_rgb

Werkzaamheden Amstelveenlijn, waar moet u de komende tijd op letten?

19 april 2019 – De gevolgen van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn voor het reizen tussen Amstelveen en Amsterdam vanaf maart 2019.

METRO 51: RIJDT NIET MEER VANAF 3 MAART
Metro 51 rijdt vanaf zondag 3 maart 2019 niet meer tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. De sneltram 51 wordt vervangen door bus 55 en pendelbus 551.
Op de websites van het GVB en Connexxion vindt u meer informatie over alternatief openbaar vervoer in Amstelveen:

SPORTLAAN: FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN VANAF 25 MAART
De aannemer werkt aan de fundering voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising. Dit betekent het schroeven van vele funderingspalen en het intrillen van damwanden. Deze werkzaamheden zorgen voor hinder en duren tot na de zomer. Na afronding van de funderingswerkzaamheden start na de zomer het graven van de bouwkuip.

Autoverkeer en voetgangers:
Vanaf 25 maart is de verlegde Beneluxbaan aangesloten op de Sportlaan en is het kruisingsvlak weer open voor autoverkeer en voetgangers.

Fietsers:
Fietsers worden tot en met het 1e kwartaal 2020 omgeleid via de tunnel bij Marne.

Meer details over de afsluiting van de Sportlaan vindt u op Amstelveenlijn.nl.

HALTE MEENT: AFSLUITING FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL VAN 11 MAART – HALF JULI

Fietsers en voetgangers:
Halte Meent wordt vernieuwd, inclusief lift en trapopgang. Daarom sluit men de fiets- en voetgangerstunnel van 11 maart tot en met half juli af. Fietsers en voetgangers van Middenhoven naar Waardhuizen krijgen te maken met een omleiding via het fiets- en voetpad langs de Melkweg en de Doctor Willem Dreesweg. Van Waardhuizen naar Middenhoven via de Gondel en de Doctor Willem Dreesweg.

HALTE OUDERKERKERLAAN: VANAF 15 MAART INRICHTEN WERKTERREIN
Halte Ouderkerkerlaan wordt helemaal vernieuwd inclusief de lift en trapopgang. Het verwijderen van de halte vindt plaats van 28 maart t/m begin april. De nieuwbouw van de halte start begin september en is gereed eind oktober.

Autoverkeer:
Om ruimte te maken voor deze werkzaamheden wordt ter hoogte van de halte aan beide kanten van de Beneluxbaan een rijstrook afgezet. Ook geldt daar een snelheidsbeperking van 50 km/u. Aan de oostkant van de Beneluxbaan komt een keet- en opslagterrein. Dit terrein komt in de berm tussen het fietspad en de toe- en afrit van de Beneluxbaan.

Fietsers:
Gedurende de werkzaamheden voor het verwijderen van de halte zal het fietspad aan de oostkant van de Beneluxbaan tijdelijk afgesloten zijn. Fietsers worden omgeleid via de Ouverture.

HALTE MARNE: WERKZAAMHEDEN VANAF 18 MAART

De halte Marne inclusief de fietsenstallingen wordt verwijderd, en de fiets- en voetgangerstunnel wordt opgeknapt. Vanaf 25 maart tot en met begin mei sloopt VITAL de halte en vinden aanpassingen aan het tunneltje plaats. In de eerste helft van juli rond men daar de resterende werkzaamheden af.

Autoverkeer:
Om de werkzaamheden bij halte Marne veilig uit te kunnen voeren, maakt het bouwverkeer gebruik van een rijstrookafzetting op de Beneluxbaan. Het opstelvak voor linksaf richting Gondel wordt grotendeels afgezet, wel blijft links afslaand verkeer mogelijk. Waar nodig worden er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.

Fietsers en voetgangers:
De tunnel voor fietsers en voetgangers blijft open.

HALTE AMSTELVEEN CENTRUM: WERKZAAMHEDEN TUSSEN 20 MAART EN 15 APRIL
Halte Amstelveen Centrum verdwijnt en de fiets- en voetgangerstunnel krijgt een opknapbeurt. Het aanpassen van het tunneltje en het herstellen van de omgeving vindt plaats tussen 20 maart en half april.

Autoverkeer:
Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt op de Beneluxbaan richting het noorden de linksafstrook richting het Stadshart grotendeel afgezet, maar links afslaan blijft mogelijk. Grenzend aan de andere rijbaan van de Beneluxbaan, richting het zuiden, komt een bouwterrein waardoor er een snelheidsbeperking geldt van 50 km/u.

Fietsers en voetgangers:
De fiets- en voetgangerstunnel wordt aan beide kanten afgesloten voor fietsers.

Voor voetgangers blijft de tunnel wel toegankelijk. Fietsers worden omgeleid via de onderdoorgang onder halte Oranjebaan. Ter hoogte van de fiets- en voetgangerstunnel komt in het grasveld aan de westzijde van de Carmenlaan een keetterrein. Vanaf de Carmenlaan komt er een toegang naar dit terrein. Het aantal voertuigen dat hier per dag van en naartoe moet is beperkt.

Halte Amstelveen Stadshart is tot nu toe alleen bereikbaar komend vanaf de kant van Amsterdam. In de toekomst wordt dit ook mogelijk vanuit de andere kant. Begin april start VITAL met de werkzaamheden hiervoor. Deze worden uitgevoerd tijdens reguliere uren van 8 tot 19 april, en tijdens de weekenden 13-14 april en het paasweekend 20-22 april.

NIEUWE HALTE A.J. ERNSTSTRAAT: AFBOUWERKZAAMHEDEN

Autoverkeer:
VITAL bouwt de nieuwe halte AJ Ernststraat verder af. Hiervoor zal een rijstrook afgezet zijn. VITAL is aan het werk bij de A.J. Ernstraat tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Halte Gondel: werkzaamheden vanaf 6 maart
Vanaf 6 maart tot en met begin mei vinden er werkzaamheden plaats om halte Gondel te verwijde-ren. Na het inrichten van een werkterrein worden in maart de abri, het meubilair en de kabels en leidingen verwijderd. Van 3 april tot en met begin mei wordt de halte verwijderd en omgeving hersteld.

Frits Mullerlaan / deel Saskia van Uylenburgweg: retourbemaling vanaf 25 maart
Op 25 maart start de hoofdaannemer VITAL met de aanleg van de retourbemalingsinstallaties in de berm langs de Frits Mullerlaan en langs de sportvelden van de Saskia van Uylenburgweg. Op beide locaties worden circa 35 retourbronnen aangelegd. Eind juni zijn de werkzaamheden voor de aanleg klaar.

De retourbemalingsinstallaties blijven in werking tot in ieder geval oktober 2019. Daarna worden ze weer weggehaald en worden de bermen hersteld.

Om ervoor te zorgen dat de bouwkuipen van de ongelijkvloerse kruisingen bij Kronenburg, Zon-nestein en Sportlaan veilig en droog blijven tijdens het werk, wordt het grondwater in de bouwkuip onttrokken en buiten de bouwkuip weer in de bodem gepompt. Deze ‘verplaatsing van grondwater’ heet ‘retourbemaling’.

Gondel / Turfschip: nachtwerkzaamheden opslagterrein
Aannemer VITAL richt bij Gondel en Turfschip een groot opslagterrein in. Hier komt materiaal te lig-gen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn. Het terrein is tot en met het 1e kwartaal van 2020 in gebruik. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht op dit terrein wordt gewerkt. Tijdens 6 weken in de zomerperiode van 2019 werkt men op het terrein van 7.00 – 23.00 uur.

Ouderkerkerlaan: nachtwerkzaamheden opslag-/overslagterrein
Aannemer VITAL richt aan de noordkant van halte Ouderkerkerlaan een opslag-/overslagterrein in. Ook hier komt materiaal te liggen voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn. Dat wordt dan via het spoor verplaatst. Net als het opslagterrein Gondel/ Turfschip is het tot en met het 1e kwartaal van 2020 in gebruik. Voor een aantal weekenden geldt dat er in de nacht op dit terrein wordt gewerkt. Tijdens 6 weken in de zomerperiode van 2019 werkt men op het terrein van 7.00-23.00 uur.

FOTOTENTOONSTELLING

OPENINGSTIJDEN

Woensdag 12:00 – 17:00 uur
Donderdag 12:00 – 17:00 uur
Vrijdag 12:00 – 17:00 uur
Eerste zaterdag van de maand 12:00 – 17:00 uur

Wij kijken terug op een succesvolle editie van de Dag van de Bouw met een record aantal bezoekers van ruim 2500!

Bekijk alle foto's op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/?gallery=succesvolle-dag-van-de-bouw-in-amstelveen.

Ontdek de wereld van de bouw! 📷 Kom op zaterdag 8 juni naar de A9 bouwplaats in Amstelveen. Klim in een bouwmachine, doe mee aan de fietsrondleiding of speel met kilo’s LEGO! 📷📷 Leer alles over de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht.

🚌 Ben jij erbij? Op donderdag 30 mei starten we weer met de busrondleiding langs de highlights van de werkzaamheden rond de A9.
👉Meer weten en inschrijven? Kan hier: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/.../rondleid.../

Load More

WILT U MEER WETEN?

Stadsplein 103,
1181 ZM Amstelveen

Garage Stadsplein

*2 uur gratis met personal shopping card Stadshart

Back To Top
Zoeken